Reklamácia a vrátenie tovaru

Vrátenie alebo výmena tovaru, či iná reklamácia je u nás hračka. Problémy riešime okamžite a náš tím špecialistov je tu pre Vás aby Vám pomohol. Viac informácii nájdete práve tu. 

Tovar zakúpený na našom eshope ľahko vymeníte za iný alebo jednoducho vrátite. Na výmenu máte 14 dní a výmena nijako neovplyvňuje vaše právo na odstúpenie od zmluvy. Nesmiete však tovar používať. Buďte tiež prosíme šetrní k obalu, aby mohla celá výmena prebehnúť hladko.

Ak ste sa rozhodli tovar zakúpený v našom E-shope vymeniť alebo vrátiť, urobte tak prosím zaslaním kompletného balenia spolu s potrebnými dokladmi - Formulár pre výmenu/ vrátenie tovaru a Faktúra od zakúpeného tovaru. 

Formulár na výmenu/ vrátenie tovaru si jednoducho stiahnete tu: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Adresa na vrátenie alebo výmenu tovaru: 

Salón M13 studio (M13 studio, s.r.o.)

Ing. Kožucha 16 

05201 Spišská Nová Ves

 

Reklamačný poriadok

V našom E-shope ponúkame tovar z oficiálnej distribúcie, na ktorý poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie pri prevzatí tovaru zodpovednosť za detailné prezretie tovaru, ktorý bezprostredne preberá. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby nám kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis chyby na tovare. V prípade poškodeného tovaru, musí kupujúci vrátiť kompletný balík, ktorý prevzal na našu adresu:

Salón M13 studio (M13 studio, s.r.o.)

Ing. Kožucha 16 

05201 Spišská Nová Ves 

Pri odosielaní alebo vracaní balíka kupujúcim náklady na dopravu hradí zákazník. Všetky informácie o prijatí, či priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané na váš email uvedený v objednávke alebo alebo textovou správou na vaše telefónne číslo.

My ako predávajúci nezodpovedáme za chyby spôsobené dopravou alebo za chyby, ktoré má tovar pri dodaní a ktoré sa na ňom v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov prejavia. Nenesieme tiež zodpovednosť za novovzniknuté chyby, najmä ak vznikli neadekvátnym zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením tovaru. V prípade tovaru s vyznačenou lehotou použiteľnosti zodpovedáme za to, že daný tovar bude v tom čase spôsobilý na používanie. Upozorňujeme tiež, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami nášho Eshopu, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Nedozvedeli ste sa čo ste potrebovali? Neváhajte nás kontaktovať.